Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości
Skarżysko Entrepreneurship Incubator

Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości (SIP) to nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń dedykowana młodym stażem przedsiębiorcom. W Inkubatorze mieści się 15 wyposażonych biur, przestronna sala konferencyjna oraz zaplecze socjalne. Ideą Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest podniesienie poziomu aktywności gospodarczej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Inkubator dedykowany jest:

– osobom fizycznym, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
– przedsiębiorcom w rozumieniu art. 431 C. (Dz. U. 2018.1025 j.t.) prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku,
– przedsiębiorstwom w rozumieniu art. 551 C. (Dz. U 2018.1025 j.t.) prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Oferta Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

– najem powierzchni biurowej na terenie SIP,
– kolportaż informacji o charakterze prorozwojowym,
– wspieranie kooperacji pomiędzy lokatorami a przedsiębiorcami,
– wspieranie lokatorów w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne,
– promocja oferty lokatorów w mediach elektronicznych oraz w trakcie imprez targowych,
– doradztwo o charakterze prorozwojowym.

Kontakt:
Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 40 10
e-mail coi@coi.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl


The Entrepreneurship Incubator in Skarżysko-Kamienna (Pl: SIP) is a modern and functional space dedicated to young entrepreneurs. There are 15 equipped offices, a spacious conference room and social facilities in the Incubator. The idea behind the Skarżysko Entrepreneurship Incubator is to increase the level of economic activity in the town of Skarżysko-Kamienna.

The Incubator is dedicated:

– persons intending to start a business,
– entrepreneurs within the meaning of art. 431 C. (Journal of Laws 2018.1025 j.t.) conducting business activity no longer than 24 months before submitting the application,
– enterprises within the meaning of Art. 551 C. (Journal of Laws 2018.1025 j.t.) conducting business activity no longer than 24 months before submitting the application.

The offer of the Skarżysko Entrepreneurship Incubator:

– rental of office space on the premises of SIP,
– distribution of pro-development information,
– supporting cooperation between tenants and entrepreneurs,
– supporting tenants in applying for external funds,
– promotion of the offer of tenants in electronic media and during fairs,
– pro-development consultancy.

Contact details:
Skarżysko Entrepreneurship Incubator
Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 40 10
e-mail coi@coi.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl