Skarżyska Rada Sportu

Zarządzeniem Nr 386/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2017 roku powołana została Skarżyska Rada Sportu.

Skład Skarżyskiej Rady Sportu:

Krzysztof Pastuszka
Grzegorz Żuk
Piotr Lubecki
Andrzej Łosiak
Krzysztof Myszka
Janusz Sztompke
Tomasz Domaradzki
Joanna Michalska
Jerzy Stępień,
Bogusław Ciok
Artur Mazurkiewicz

Do zadań Skarżyskiej Rady Sportu należy inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście, a także wyrażanie opinii w sprawach:

  •  strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej,
  • projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  • projektów uchwał dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i trybu finansowania rozwoju kultury fizycznej,
  • programów rozwoju bazy sportowej w mieście, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.