Skarżyska Rada Kultury

Zarządzeniem Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 stycznia 2017 roku powołana została Skarżyska Rada Kultury.

SKŁAD SKARŻYSKIEJ RADY KULTURY:

Krzysztof Myszka
Krzysztof Zemeła
Stanisława Juchniewicz
Arkadiusz Rurarz
Ryszard Rosiński
Krystian Dróżdż
Andrzej Staśkowiak

Do zadań Skarżyskiej Rady Kultury należy wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej przez jednostki i instytucje kultury w mieście, w szczególności poprzez:

  • inicjowanie działań zmierzających do pogłębienia wiedzy mieszkańców Skarżyska-Kamiennej o działalności placówek kultury różnego szczebla w mieście,
  • opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną,
  • współprojektowanie działalności merytorycznej jednostek kultury w mieście,
  • ocena pracy, struktury organizacyjnej oraz wykonania budżetu jednostek kultury i składania wniosków do Prezydenta w tym zakresie.