Punkty konsultacyjne

Gdzie się zgłosić po pomoc?

Bezpłatne dyżury prawnika w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, problemów alkoholowych, cyberprzemocy oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej
tel. 41 25 20 118 (Urząd Miasta, Referat Zdrowia)

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „NOWE ŻYCIE”
Plac Floriański 3, pok. 302
26-110 Skarżysko- Kamienna
Tel: 605 357 933
nowezycie.skarzysko@wp.pl
www.nowezycie-skarzysko.pl

Gabinet Poradnictwa Indywidualnego i Rodzinnego. W gabinecie prowadzone są bezpłatne kursy, konsultacje, terapie dla osób dorosłych, małżeństw oraz dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO”
ul. Apteczna 7
26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel: 517 604 204 (od godz. 17.30 do 20.00)
centrala@arka-noego.org.pl
www.arka-noego.org.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. Realizuje warsztaty i programy profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych. Organizuje spotkania informacyjne z rodzicami uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w formie wywiadówek szkolnych nt. profilaktyki narkomanii.

Od roku 2013 realizuje program wczesnej interwencji dla osób młodych używających narkotyków pn. „FreD goes net”.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA”
ul. Zielna 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel: 517 604 204 (od godz. 17.30 do 20.00)

Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, grupy terapeutyczne, obozy rehabilitacyjno-terapeutyczne, szkolenia, wycieczki, rajdy; promocja zdrowia i trzeźwości wśród mieszkańców miasta.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem – zadzwoń!
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA”
800 12 00 02

Telefon jest bezpłatny i jest czynny całą dobę

www.niebieskalinia.info
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
skype: pogotowie.niebieska.linia (również w języku migowym)

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama. Specjaliści z Pogotowia „Niebieska linia” mogą Ci pomóc. Zadzwoń!