Przychodnie Miejskie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIE MIEJSKIE”
ul. Apteczna 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
tel./fax 41 25 23 799
e-mail: spzozprzychodnie@poczta.onet.pl
www.przychodnieskarzysko.med.pl

Dyrektor:
Dorota Sorbian

Rada Społeczna:
Krzysztof Myszka – I Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Rady Społecznej
Donata Syryjczyk – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
Marek Gąska – przedstawiciel Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Urszula Wiśniewska – Kierownik Referatu Zdrowia UM
Ewa Wojcieszek – Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
Joanna Robakowska

W skład SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” wchodzą Przychodnie Rejonowe:
– Przychodnia Rejonowa nr 2
ul. Legionów 104
tel. 41 25 30 577
– Przychodnia Rejonowa nr 3
ul. Apteczna 7
tel. 41 25 32 713

Głównym celem funkcjonowania SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie:
– podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych,
– badań diagnostycznych,
– podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii,
– specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii,
– pielęgnacji osób niewymagających hospitalizacji,
– realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia i opieki profilaktycznej.