Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są (w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody) pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa.

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 27 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 428 cm
lokalizacja: drzewo rośnie przy ulicy Kopernika na działce nr 85/2, nr arkusza 12, nr obrębu 2 – Borki
orientacyjny wiek drzewa: około 200 lat


Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 22,5 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 395 cm
lokalizacja: drzewo rośnie przy ulicy Torowej na działce nr 322/1, nr arkusza 44, nr obrębu 10 – Metalowiec
orientacyjny wiek drzewa: około 200 lat


grupa drzew:
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 31 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 438 cm
lokalizacja: drzewo rośnie pomiędzy ulicami Grota Roweckiego a Żytnią na działce 85/1, nr arkusza 48, nr obrębu 8 – Bzinek
orientacyjny wiek drzewa: około 250 lat

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 28 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 403 cm
lokalizacja: drzewo rośnie pomiędzy ulicami Grota Roweckiego a Żytnią na działce 85/1, nr arkusza 48, nr obrębu 8 – Bzinek
orientacyjny wiek drzewa: około 250 lat


grupa drzew:
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 27,5 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 363 cm
lokalizacja: drzewo rośnie pomiędzy ulicami 3 Maja a Łyżwy na działce nr 453/2, nr arkusza 89, nr obrębu 12 – Łyżwy
orientacyjny wiek drzewa: około 200 lat

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 27,5 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 423 cm
lokalizacja: drzewo rośnie pomiędzy ulicami 3 Maja a Łyżwy na działce nr 453/2, nr arkusza 89, nr obrębu 12 – Łyżwy
orientacyjny wiek drzewa: około 200 lat

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 21 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 251 cm
lokalizacja: drzewo rośnie pomiędzy ulicami 3 Maja a Łyżwy na działce nr 453/2, nr arkusza 89, nr obrębu 12 – Łyżwy
orientacyjny wiek drzewa: około 200 lat


Dąb szypułkowy (Quercus robur)
wysokość: 29 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 577 cm
lokalizacja: drzewo rośnie na terenie Muzeum im. Orła Białego przy ulicy Słonecznej na działce 294/1, nr arkusza 64, nr obrębu 6 – Rejów
orientacyjny wiek drzewa: około 300 lat


Klon pospolity (Acer platanoides)
wysokość: 23,5 m
obwód pnia na wysokości 130 cm: 448 cm
lokalizacja: drzewo rośnie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Rejów” przy ulicy Wioślarskiej na działce nr 61/9, nr arkusza 76, nr obrębu 6 – Rejów
orientacyjny wiek drzewa: około 200 lat


Skała „Skałka Rejowska”
wysokość: 7 m
szerokość: 7,3 m
długość: 15,3 m
obwód: 44 m
lokalizacja: skała znajduje się przy ulicy Praga, na wschodnim zboczu doliny rzeki Kamionka na działce nr 13/59, nr arkusza 65, nr obrębu 5 – Młodzawy