Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057)

Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2020.1057) zamieszcza się  ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą “FUNIŃO – treningi rozwijające kreatywność i inteligencję w piłce nożnej dla dzieci 7-10 lat”. Oferta została złożona przez  Stowarzyszenie UKS Piłkarska Akademia Skarżyska  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  przy ul. Sienkiewicza 34. Ofertę zamieszcza się jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.um.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share