II Zastępca Prezydenta Miasta
Skarżyska-Kamiennej
ANDRZEJ BRZEZIŃSKI

Kontakt
Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
I piętro, pok. 101
tel. 41 25 20 565
fax 41 25 20 200
e-mail: a.brzeziński@um.skarzysko.pl

Przyjęcia interesantów przez II Zastępcę Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 14.30 do 16.00.