O Młodzieżowej Radzie Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta pełni funkcję konsultacyjną i doradczą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz propagowania aktywności społecznej wśród młodzieży miasta Skarżyska-Kamiennej. Młodzi radni reprezentują potrzeby i problemy młodzieży, mogą też przedstawiać pomysły na rozwój miasta.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych, zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży oraz umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu społecznym miasta.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej trwa rok. Pierwsza kadencja rozpoczęła się w 2016 roku.