Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
ul. Cicha 8
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
tel. 41 253 22 73; 41 253 20 61
fax: 41 253 12 72
e-mail: biuro@mpwik-skarzysko.pl
www.mpwik-skarzysko.eu

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000033618

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna
Gmina Skarżysko Kościelne reprezentowana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Łukasz Żuchowski

Rada Nadzorcza:

Przemysław Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogumił Pacek – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Zaborski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Gąska – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kowalik – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny podmiotu:

Spółka została utworzona w 1992 roku poprzez wydzielenie majątku byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Spółka posiada osobowość prawną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4 marca 1992 roku o wpisie do rejestru handlowego pod numerem RHB 1466. W roku 2007 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystąpił nowy wspólnik tj. Gmina Skarżysko Kościelne.

Kapitał zakładowy:

65.830.500 PLN
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 89,13%
Udział Gminy Skarżysko Kościelne – 10,87%

Przedmiot działalności:

– pobór i uzdatnienie wody z wyjątkiem działalności usługowej,
– działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
– odprowadzanie ścieków,
– wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych przesyłowych,
– wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych,
– roboty związane z fundamentowaniem,
– wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
– pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
– pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
– badania i analizy techniczne.