Miejska Baza Terenów Inwestycyjnych
Municipal Database of Investment Areas

Miejska Baza Terenów Inwestycyjnych – www.mbti.skarzysko.pl – to narzędzie adresowane do inwestorów poszukujących nieruchomości, hal lub biur. Dzięki MBTI w jednym miejscu zebrana została oferta terenów inwestycyjnych na terenie miasta – zarówno tych należących do gminy Skarżysko-Kamienna, jak i prywatnych. Oferta obejmuje nieruchomości na sprzedaż i na wynajem.

Poszukujący nieruchomości na portalu www.mbti.skarzysko.pl otrzymują skompilowaną informację o dostępności danego terenu, dokładnej lokalizacji działki, jej powierzchni i charakterystyce, istniejącej infrastrukturze, a także przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Municipal Database of Investment Areas – www.mbti.skarzysko.pl – is a tool addressed to investors looking for real estate, halls or offices. Thanks to MDIA (Pl: MBTI), the offer of investment areas in the city was gathered in one place – both, those belonging to the Skarżysko-Kamienna commune, and private ones. The offer includes properties for sale and rent.

Investors looking for real estate on the website www.mbti.skarzysko.pl receive compiled information about the availability of a given area, the exact location of the plot, its area and characteristics, the existing infrastructure, as well as the purpose in the local spatial development plan.