Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany Sokół na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej

– akt
– uchwała

– mapa zagospodarowania


Zmiana Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Zmiana w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum”, Centrum część B” i „Centrum część C” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany ORLA I na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa studium


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Bilskiego-Bobowskich” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Metalowców – Paryska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Krasińskiego – Okrzei” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Centrum część B” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego “Zmiana w części Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” ” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Rejowska-Szydłowiecka” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Kopernika II” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Krakowska – Południowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Konarskiego – Grottgera” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Zmiana nr 1 w części uproszczonego planu szczegółowego terenu budownictwa mieszkaniowego pod roboczą nazwą “Osiedle Przylesie” w Skarżysku-Kamiennej” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Wileńska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Zmiana nr 2 w części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Zmiana nr 1 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny Bernatka” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek rekreacyjny Rejów” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Usługowy Jodłowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

– uchwała
uchwała-uzupełnienie
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny Bzin” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

– uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Tysiąclecia Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „11-go Listopada – Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Legionów-Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
mapa zagospodarowania

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego “Kopernika-Sokola” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

– uchwała
– mapa zagospodarowania

Zmiana w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

uchwała
mapa zagospodarowania

Miejscowy plan plan zagospodarowania przestrzennego zwany Krakowska-Sienkiewicza na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
– mapa zagospodarowania

Miejscowy plan plan zagospodarowania przestrzennego zwany “Zalew Bernatka” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

uchwała
– mapa zagospodarowania