Mapa organizacji pozarządowych

Mapa Aktywności organizacji pozarządowych to baza danych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Mapa podlega aktualizacji raz w roku na podstawie dobrowolnie złożonych przez organizacje formularzy aktualizacyjnych.

DO POBRANIA