Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak
(1911 – 1993)

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej został mu przyznany w maju 1991 roku.

Kapłan, nauczyciel, wykładowca na KUL-u, filozof wizjoner, geolog bioelektronik, badacz gołoborzy na Łysej Górze i Łysicy. Jest twórcą teorii „kwantowo-świetlistej” o istocie natury Wszechświata i Życia oraz twórcą bioelektroniki. Uczony o głębokiej wszechstronnej wiedzy, autor 20 prac książkowych i ponad 250 rozpraw, artykułów, szkiców, wywiadów, uczestnik wielu sympozjów krajowych i zagranicznych.

Urodzony w Sosnowcu, dzieciństwo i młodość spędził w Suchedniowie i Skarżysku-Kamiennej. Tu mieszkała jego rodzina, tu ukończył gimnazjum, tu później często wracał. Seminarium duchowne ukończył w Sandomierzu. Pracował jako prefekt w Ćmielowie i w Siennie.