Ks. Bp. Edward Materski

Ks. Bp. Edward Materski
(1923 – 2012)

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymał 25 listopada 1997 roku.

Doktor teologii, opiekun Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. W latach 1992-1999 biskup radomski, był także Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.

Tytuł otrzymał za troskę o dobro duchowe mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, która wyraziła się w dziele powstania Sanktuarium Ostrej Bramy, jak również w uzyskaniu szczególnej Patronki Miasta, jaką jest Matka Miłosierdzia, za osobisty wkład w obronę ludzi krzywdzonych za udział w różnych formach protestów robotniczych, za troskę o najbiedniejszych, za osobisty przykład ewangelicznej prostoty życia.