Koordynator ds. dostępności

Ryszard Kaleta
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • wyznaczanie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie dostępności.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 41 25 20 109 lub mailowego: r.kaleta@um.skarzysko.pl