Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bzinek

W okresie od 2 marca 2021 r. do 9 marca 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bzinek w Skarżysku-Kamiennej, które mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej opinii oraz uwag w przedmiotowym zakresie.

Opinie oraz uwagi, o których mowa wyżej można przesłać do dnia 9 marca  2021 r.:

1)pisemnie na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem “Statut Rady Osiedla Bzinek“,

2) drogą elektroniczną na adres: m.makson@um.skarzysko.pl

3) poprzez stronę Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej https://konsultacje.skarzysko.pl

DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU RADY OSIEDLA BZINEK W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU RADY OSIEDLA BZINEK W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

STATUT