Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bór

Od 12 do 19 lutego 2021 roku trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bór w Skarżysku-Kamiennej.

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej opinii oraz uwag w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Statutu Rady Osiedla Bór w Skarżysku-Kamiennej.

Opinie oraz uwagi można przesłać do dnia 19 lutego 2021 r.:
1) pisemnie na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem „Statut Rady Osiedla Bór”,
2) drogą elektroniczną: na adres: m.makson@um.skarzysko.pl
3) poprzez stronę Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej https://konsultacje.skarzysko.pl

DO POBRANIA:
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU RADY OSIEDLA BÓR W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU RADY OSIEDLA BÓR W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

STATUT