Konsultacje społeczne projektu budżetu na 2022 rok

Od 8 grudnia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.  Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej opinii oraz uwag w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Opinie oraz uwagi można przesłać do dnia 15 grudnia 2021 roku:

1) pisemnie na adres: Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Legionów 122d, 26-110 Skarżysko-Kamienna z dopiskiem „Budżet na 2022 rok”,
2) drogą elektroniczną na adres: m.wolska@um.skarzysko.pl,
3) elektronicznie na stronie: www.konsultacje.skarzysko.pl.

Informacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wraz z projektem budżetu gminy na 2022 rok zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej adres: um.skarzysko.pl, na stronie konsultacji społecznych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej adres: www.konsultacje.skarzysko.pl a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Z projektem budżetu można się zapoznać TUTAJ.