Kluby Senior+

W Skarżysku-Kamiennej działają dwa Kluby Senior + utworzone z myślą o starszych, samotnych mieszkańcach miasta.

Pierwszy Klub Senior+ uruchomiony został w listopadzie 2017 roku przy ul. Norwida 17 na osiedlu Milica. Rok później – w listopadzie 2018 został otwarty drugi Klub Senior + przy ul. Rynek 12 na osiedlu Dolna Kamienna.

Oba kluby prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z zasadami Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020.

Uczestnikiem zajęć Klubu może być osoba, która skończyła 60 lat i jest nieaktywna zawodowo.

Kluby cieszą się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. W każdym z nich zostały utworzone po dwie grupy uczestników, które naprzemiennie co drugi dzień spotykają się na zajęciach integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, ruchowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywizacji społecznej, czy terapii zajęciowej.

Klub Senior +
ul. Norwida 17
tel. 41 24 18 062
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: od 8.00 do 14.00

Klub Senior +
ul. Rynek 12
tel. 690 956 167
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: od 8.30 do 14.30