Kapitan Władysław Stopiński

Kapitan Władysław Stopiński
(1915 – 2010)

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymał 1 września 2009 roku.

Urodził się 15 lutego 1915 roku w Wielkiej Wsi, powiat Kielce, w rodzinie robotniczej, jako syn Floriana i Stanisławy. Po ukończeniu czterech oddziałów szkoły powszechnej, terminował u stolarza.

W latach 1938-1939 odbywał czynną służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd 17 marca 1939 roku przybył na Westerplatte w stopniu starszego legionisty. 1 lipca awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczył na placówce „Prom”, a po jej zniszczeniu w rezerwie koszar jako karabinowy. W niewoli jenieckiej przebywał w Stalagu VI J – Krefeld. Pracował do 20 kwietnia 1945 roku w miejscowości Noisiel, w fabryce maszyn rolniczych „Harwester”. Po wkroczeniu Amerykanów, powrócił do kraju.

Pierwszą pracę po wojnie podjął na PKP, w służbie ochrony kolei w Skarżysku. Awansował na komendanta tej ochrony. Potem był nastawniczym, kierownikiem pociągów towarowych, wreszcie majstrem w warsztatach wagonowych. Działał w organizacjach społecznych i politycznych. Na emeryturę odszedł w wieku sześćdziesięciu lat. Rentę inwalidy wojennego oraz nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1990 roku. Wraz z rodziną mieszkał w Lipowym Polu.

Odznaczenia: Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1982), odznaka honorowa „Za zasługi dla Miasta Gdańska” (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997).