Informacja dla przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORCO ZAWRZYJ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW!

Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku (DZ. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skarżysko-Kamienna zobowiązany jest posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości znajduje się tutaj: http://bip.skarzysko.pl/artykuly/249/rejestry-i-ewidencje

Informacje na temat rejestru można uzyskać pod adresem: http://bip.skarzysko.pl/artykul/184/720/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej