Henryk Czech ps. „Śmigły”

Podpułkownik Henryk Czech ps. „Śmigły”
(1925 – 2019)

Na sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 28 kwietnia 2016 roku podjęta została uchwała, na mocy której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej nadano Panu Henrykowi Czechowi ps. „Śmigły”.

Henryk Czech ps. „Śmigły” całym swoim życiem udowodnił, że był człowiekiem aktywnym, mocno zaangażowanym w sprawy Polski i Polaków, Wielkim Patriotą, który dobro Ojczyzny potrafił postawić ponad własne życie.

Henryk Czech ps. „Śmigły”, podpułkownik w stanie spoczynku, urodził się 17.01.1925 roku. W czasie II wojny światowej wstąpił do Szarych Szeregów, a następnie został żołnierzem I Kompanii I Batalionu 3 Pułku Piechoty Legionów AK.

W sierpniu 1945 roku pod dowództwem gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” wziął udział i odznaczył się walecznością w rozbiciu więzienia UB w Kielcach. Od tego czasu przez dwa lata musiał ukrywać się pod przybranym nazwiskiem.

W 1956 roku podjął pracę w Zakładach Metalowych MESKO w Skarżysku-Kamiennej. W roku 1980 został aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Współtworzył „Duszpasterstwo Żołnierzy AK”. Został Wiceprezesem Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach oraz Prezesem Inspektoratu w Skarżysku-Kamiennej. Przez wszystkie lata swojej działalności dał się poznać jako osoba kochająca swoje miasto, organizator spotkań z młodzieżą, opiekun miejsc pamięci, szczególnie mogił żołnierzy i partyzantów. Organizator uroczystości rocznicowych w miejscach straceń takich jak Bór, Brzask oraz uroczystości na Cmentarzu Partyzanckim na Skarbowej Górze koło Skarżyska-Kamiennej.

Odznaczony został za zasługi dla Ojczyzny m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Medalem Zwycięstwa. Jego szeroka działalność społeczna została uhonorowana przez Kapitułę nagrodą „Powiatowe Dęby 2010”.

Henryk Czech w latach 1990-1994 pełnił funkcję Radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej, wyrażając w ten sposób uznanie i głęboką wdzięczność za zaangażowanie w sprawy Polski, szerzenie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie solidarności społecznej i narodowej skarżyszczan.