Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres: KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ 2024

Nieruchomości wielorodzinne
Bzinek
3 Maja, Młodzawy
Bór
Dolna Kamienna
Książęce
Paryska, Niepodległości
Pogorzałe
Place, Metalowiec
Żurawie
1 Maja, Łyżwy, Podemłynek
Zachodnie, Rejów
Milica – posesje jednorodzinne
Przydworcowe – posesje jednorodzinne

 


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na lata 2023 – 2024

Nieruchomości wielorodzinne
Bzinek
3 Maja, Młodzawy
Bór
Dolna Kamienna
Książęce
Paryska, Niepodległości
Pogorzałe
Place, Metalowiec
Żurawie
1 Maja, Łyżwy, Podemłynek
Zachodnie, Rejów
Milica – posesje jednorodzinne
Przydworcowe – posesje jednorodzinne

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie marzec – grudzień 2022 roku

Nieruchomości wielorodzinne
Bzinek
3 Maja, Młodzawy
Bór
Dolna Kamienna
Książęce
Paryska, Niepodległości
Pogorzałe
Place, Metalowiec
Żurawie
1 Maja, Łyżwy, Podemłynek
Zachodnie, Rejów
Milica – posesje jednorodzinne
Przydworcowe – posesje jednorodzinne

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień 2021 roku – luty 2022 roku

Nieruchomości wielorodzinne
Bzinek
3 Maja, Młodzawy
Bór
Dolna Kamienna
Książęce
Paryska, Niepodległości
Pogorzałe
Place, Metalowiec
Żurawie
1 Maja, Łyżwy, Podemłynek
Zachodnie, Rejów
Milica – posesje jednorodzinne
Przydworcowe – posesje jednorodzinne

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie kwiecień 2020 roku – czerwiec 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie lipiec – sierpień 2021 roku