Franklin Park (USA)

Franklin Park leży w stanie Illinois w USA.

Współpraca z Franklin Park została zapoczątkowana w 2015 roku, kiedy w Skarżysku-Kamiennej gościła delegacja z USA, między innymi burmistrz Franklin Park, Barrett Pedersen. Wówczas prezydent Skarżyska-Kamiennej i burmistrz Franklin Park podpisali list intencyjny o współpracy obu miast. W liście tym zapisano między innymi: „Miasto Skarżysko-Kamienna, Polska i Miejscowość Franklin Park, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki, w przekonaniu, że kontakty i współpraca międzynarodowa zapewniają możliwości promocji i wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy samorządami, deklarują ustanowienie formalnej umowy partnerskiej, która zostanie zatwierdzona przez odpowiednie organy władz lokalnych obydwu miejscowości”.

Do podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Skarżyskiem-Kamienną a Franklin Park doszło w listopadzie 2016 roku, w czasie wizyty delegacji z regionu świętokrzyskiego, między innymi prezydenta Skarżyska-Kamiennej, w USA. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, jednemu z placów znajdujących się we Franklin Park nadano imię na cześć naszego miasta.