Centrum Obsługi Inwestora

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
ul. Legionów 122 D
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
I piętro, pokój 116
e-mail: coi@coi.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl

Telefony:

  • 575 757 204 – Centrala telefoniczna Centrum Obsługi Inwestora
  • 577 557 729 – Dyrektor Centrum Obsług Inwestora
  • 577 757 709 – Główny Księgowy, Zespół ds. Obsługi Księgowej
  • 577 677 637 – Sekretariat, Stanowisko ds. Obsługi Lokali Biurowych
  • 577 556 636 – Stanowisko ds. Obsługi Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  • 577 757 056 – Stanowisko ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów
  • 577 757 732 – Stanowisko ds. Obsługi Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego
  • 577 556 624 – Radca Prawny, Zespół ds. Obsługi Prawno-Organizacyjnej
  • 577 556 686 – Stanowisko ds. Promocji

Dyrektor:
Sławomir Ciaś

Centrum Obsługi Inwestora to miejska jednostka powołana w celu poprawy oferty inwestycyjnej miasta, promocji potencjały gospodarczego, pozyskiwania i obsługi inwestorów zewnętrznych, a także wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwań inwestorów i przedsiębiorców, Centrum Obsługi Inwestora rozszerzyło zakres swojej działalności i uzyskało wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Oznacza to, iż COI świadczy bezpłatne usługi w zakresie: pozyskiwania i upowszechniania ofert pracy oraz inicjowania i organizowania kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami.

COI organizuje również Międzynarodowe Forum Inwestycyjne, które od 2016 roku skupia w Skarżysku-Kamiennej przedstawicieli świata biznesu, otoczenia biznesu i samorządu z Polski i zagranicy. Głównym celem Forum jest promocja potencjału inwestycyjnego Skarżyska-Kamiennej i regionu, wsparcie przedsiębiorców w nawiązywaniu cennych kontaktów biznesowych, wymiana wiedzy i doświadczeń.

W ofercie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej znajdują się:

– Skarżyski Inkubator Technologiczny
– Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości
– biura w biurowcu przy ulicy Legionów 112D
– przestrzeń coworkingowa typu open space
– możliwość wynajęcia wirtualnego biura
– możliwość wynajęcia sali konferencyjnej
– Miejska Baza Terenów Inwestycyjnych

Szczegółowe informacje na temat oferty skierowanej do przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych znajdują się w STREFIE INWESTORA.