Centrum Integracji Społecznej

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. Bolesława Prusa 3a,
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt:
tel./fax 41 25 20 590
tel. 530 037 989
e-mail: poczta@cis-skarzysko.pl
www.cis-skarzysko.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Dyrektor:
Edyta Górlicka

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna Gminy Skarżysko-Kamienna, działająca od 2008 roku w otoczeniu ekonomii społecznej, jako podmiot zatrudnienia socjalnego, o charakterze edukacyjnym i wspierającym, tworzony dla osób o najmniejszych szansach na otwartym rynku pracy.

Uczestnikami CIS są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli takie, które z różnych powodów funkcjonują poza otwartym rynkiem pracy, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych własnym staraniem, co może prowadzić do ubóstwa oraz uniemożliwia lub ogranicza uczestnictwo w życiu zawodowych, społecznym i rodzinnym. Do Centrum Integracji Społecznej mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają kryteria wykluczenia społecznego, przede wszystkim długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii, niepełnosprawne, jak również długoletni klienci pomocy społecznej, samotne matki, osoby bez zawodu, o niskich kwalifikacjach czy przeżywające kryzysy życiowe.

Misją Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy, stymulowanie ich aktywności mającej na celu trwałą zmianę własnego życia na lepsze, a także stwarzanie warunków i okoliczności wspierających proces zmiany.

Centrum Integracji Społecznej świadczy szereg usług na rzecz instytucji i osób prywatnych. Zarządza także Cmentarzem Komunalnym przy ul. Łyżwy.

Cmentarz Komunalny
tel. 667 043 777
e-mail: cmentarz@cis-skarzysko.pl