Akty prawne

Najważniejsze akty prawa miejscowego, obowiązujące na terenie Skarżyska-Kamiennej, regulujące obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4804/

Uchwała Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4803/

Uchwała Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna:

zmiana w Regulaminie: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/1011/

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4801/

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2016/1972/

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4802/