XLV sesja Rady Miasta – porządek obrad

1 marca odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.45. Odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad
XLV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 1.03.2022 r., godz. 12.45

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022 – 2038.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Wsparcie Seniorów” na 2022 rok w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Tysiąclecia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share