XLII sesja Rady Miasta – porządek obrad

30 listopada odbędzie się sesja Rady Miasta. Radni będą obradować zdalnie. Początek sesji o godzinie 14.00.

Porządek obrad
XLII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 30.11.2021r., godz. 14.00
sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw „Dół”, „Górka”, „Pod Lasem”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/90/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku- Kamiennej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/146/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Sokół” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej”.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Kawiarnia MCK w nowej odsłonie

Pomieszczenie kawiarni w Miejskim Centrum Kultury przeszło gruntowny remont. Zdecydowaną większość prac, w czasie zamknięcia obiektu dla mieszkańców…
Total
0
Share