Szkolenie na temat problematyki przemocy domowej

W poniedziałek 24 czerwca w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się szkolenie dotyczące problematyki przemocy domowej zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Skarżysku-Kamiennej. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skarżysku-Kamiennej.

Szkolenie poprowadził Pan Marek Mudant – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz policji,  specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

W szkoleniu uczestniczyła również Iwona Jeziorska, zastępca Prezydenta Miasta, która przywitała zebranych i podziękowała za tak liczny udział i zaangażowanie w temat.

Wśród ponad 70 gości obecnych na szkoleniu znaleźli się między innymi przedstawiciele służb, instytucji i podmiotów zobowiązanych do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” oraz zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym: pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, policji, sądu, pomocy społecznej, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych.

Szkolenie miało na celu praktyczne przedstawienie oraz omówienie zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych w procedurze „Niebieskie Karty” w świetle znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9.03.2023 r., która obowiązuje od 22.06.2023 r. Przedstawiciele zawodów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Skarżysko–Kamienna, w tym m. in. policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w omawianej tematyce. Z pewnością przyczyni się to do wypracowania skoordynowanego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w naszym mieście.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej lub sam jej doświadczasz, zgłoś się po bezpłatną pomoc!

  • Zespół Interdyscyplinarny w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, tel. 41 25 25 035;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, tel. 41 25 25 035;
  • Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 20 596;
  • Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szydłowiecka 22, tel. 47 80 44 205 lub numer alarmowy 112;
  • Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, tel. 41 25 30 686;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, tel. 41 25 21 953.

REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share