Stypendium szkolne – aktualizacja dochodu

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022, powinni w terminie do 28 lutego 2022 r. złożyć aktualizację dochodu swojej rodziny.

Załączniki dostępne są do pobrania:

– TUTAJ (do pobrania: ZAŁĄCZNIK NR 1 i ZAŁĄCZNIK NR 2)

– z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Skarżyska-Kamiennej bip.skarzysko.pl

– ze stron internetowych skarżyskich, publicznych szkół podstawowych.

„Załącznik Nr 1 – bez zmian” składa wnioskodawca, którego zarówno stan osobowy rodziny, jak i dochody nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego półrocza roku szkolnego 2021/2022. Jedno oświadczenie składamy na każdy złożony wniosek (czyli na każde dziecko).

„Załącznik Nr 2 – ze zmianami” składa wnioskodawca, u którego nastąpiły zmiany w stanie osobowym rodziny lub nastąpiły zmiany w wysokości dochodu przypadającym na jedną osobę w rodzinie. W pliku ,,Załącznik Nr 2 – ze zmianami” widnieją dwa dokumenty. Pierwszy z nich wypełniamy na każdy złożony wniosek (czyli na każde dziecko z rodziny), drugi dokument wypełniamy w jednym egzemplarzu i przedstawiamy tam sytuację materialną rodziny
(co składa się na dochód rodziny, wraz z kwotami, ogólny dochód rodziny oraz dochód netto na osobę w rodzinie). Zmiany, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego półrocza powinny być udokumentowane (np. zaświadczenia lub oświadczenie o zarobkach netto, świadczeniach z MOPS lub decyzje).

Wypełnione oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi obecny dochód proszę składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji (p. 203) Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

W razie pytań proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nr tel. 41 25 20 164.

image_pdfimage_print
Total
1
Shares
Zobacz również
Total
1
Share