Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r.

Cel: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej, wynosi 40 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znaleźć można na stronach:

Informacje udzielane są również pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę organizowana będzie według…
Total
0
Share