Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jako Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz jako przedstawiciel mieszkańców pragnę wyrazić stanowczą dezaprobatę w związku z pominięciem naszego miasta w podziale dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Złożone przez nasze miasto wnioski – opiewające na łączną kwotę ponad 32 milionów złotych – nie zostały uwzględnione przy podziale pieniędzy w rozstrzygniętym właśnie naborze. Wątpliwości budzi fakt, że nie znamy precyzyjnych kryteriów podziału środków finansowych z Funduszu, ewentualnie przyznanej punktacji, argumentów za odrzuceniem naszych wniosków, ani uzasadnienia dysproporcji w przyznawaniu dotacji dla poszczególnych samorządów.

Mając na względzie potrzebę licznych inwestycji, w obliczu dużego ograniczania możliwości finansowych samorządów, przygotowaliśmy i złożyliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 wniosków, na następujące zadania:

  • „Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie KS GRANAT SKARŻYSKO-KAMIENNA – wniosek opiewał na kwotę 15.000.000 zł,
  • „Budowa ulicy Głównej w Skarżyska-Kamiennej” – wniosek na kwotę 4.100.000 zł,
  • „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej” – wnioskowaliśmy o kwotę 2.400.000 zł,
  • „Przebudowa ulicy Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki” – wniosek na kwotę 2.250.000 zł,
  • „Budowa przedłużenia ulicy Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej” – wnioskowana kwota to 2.319.000,00,
  • „Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej” – wnioskowaliśmy o kwotę 2.100.000 zł,
  • „Budowa ulicy Małowicza w Skarżysku-Kamiennej” – wniosek na kwotę 1.780.000 zł,
  • „Przebudowa ulic Świerkowej i Dębowej w Skarżysku-Kamiennej” – wniosek na kwotę 2.350.000 zł.

Proponowane przez nas inwestycje są odzwierciedleniem realnych potrzeb mieszkańców miasta, uwzględniały liczne prośby i sugestie, również te zgłaszane przez Radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Żadna z nich nie została jednak uwzględniona przy podziale środków w rządowego funduszu.

Takie decyzje rządu odbieram jako lekceważenie mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i nieposzanowanie zgłaszanych przez nich potrzeb, a biorąc pod uwagę brak informacji o kluczu przyznawania pieniędzy na inwestycje rodzą się zarzuty, iż są to decyzje uznaniowe i polityczne, a takie w samorządzie nie powinny mieć miejsca.

Pragnę jednocześnie zapewnić, że nie ustajemy w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji – również tych wymienionych powyżej. Moim priorytetem pozostają oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz dalszy rozwój miasta.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej
Konrad Krönig

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share