„Miasto dla każdego” – jury przyznało dwie nagrody główne

10 prac plastycznych wpłynęło do konkursu „Skarżysko-Kamienna – miasto dla każdego”. Po wnikliwej ocenie, komisja konkursowa postanowiła przyznać po jednej głównej nagrodzie w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia.

Przypomnijmy, że celem konkursu było budowanie postaw tolerancji i akceptacji różnorodności, zwalczanie stereotypów oraz promowanie pozytywnych postaw i zjawisk równego traktowania, a także poszerzanie wiedzy o swoim mieście i regionie oraz rozwijanie kreatywności, wyobraźni i inspiracji twórczej dzieci i młodzieży.

Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: 7 – 11 lat oraz 12 – 15 lat. Wszystkie prace konkursowe oceniała komisja, w której znaleźli się: Iwona Kowaleska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej, Małgorzata Skuza – nauczyciel z Zespołu Placówek Oświatowych nr 3, Krzysztof Piotrowski – artysta plastyk, Małgorzata Marenin – Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania.

Komisja postanowiła przyznać dwie nagrody główne. Zwycięzcami zostali:

– w kategorii wiekowej 7 – 11 lat: Aleksander Grzybowski

– w kategorii wiekowej 12 – 15 lat: Emilia Balcerak

Uroczysta prezentacja prac konkursowych oraz wręczenie nagród zostało zaplanowane na 5 lipca na godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej. Z uczestnikami konkursu skontaktuje się przedstawiciel organizatora konkursu.

image_pdfimage_print
Total
55
Shares
Zobacz również
Total
55
Share