LX sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – porządek obrad

23 stycznia o godzinie 16.30 w patio MCK odbędzie się sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Porządek obrad
LX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
23.01.2023r., godz. 16.30
Patio Miejskiego Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego-zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku oraz za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w gminie Skarżysko-Kamienna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służbowego do przewozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.
 13. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share