Informacje dla rolników utrzymujących świnie

W związku z obowiązkiem wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie wymogów bioasekuracji, określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii publikujemy wzory dokumentów, które w najbliższym czasie będą obowiązkowe dla rolników utrzymujących świnie w strefach z ograniczeniami z powodu ASF. Posiadanie tych dokumentów będzie też postawą do wydawania świadectw weterynaryjnych pozwalających na legalne przemieszczanie tych zwierząt.

DO POBRANIA:

Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share