Informacja MPWiK w sprawie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 20 czerwca 2024 r. weszły w życie nowe „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” oraz „Taryfy opłat abonamentowych”.

Taryfy opracowane zostały na podstawie art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z 2001r., poz.747 ze zm.) i zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

Czynnikami powodującymi zmianę dotychczasowych taryf jest zwiększony koszt energii elektrycznej oraz wynagrodzeń. Energia elektryczna jest kluczowym surowcem koniecznym dla produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka podpisała w styczniu porozumienie na dostawę energii elektrycznej na lata 2024-2026, gdzie ceny za MWh są znacząco wyższe od cen poprzednich. Ceny energii elektrycznej, w zależności od grupy taryfowej wzrosły od ok. 70% do nawet 100%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. od 1 stycznia 2024 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń o ok. 17,8 % w stosunku do roku 2023 i ok. 19,4 % od lipca 2024 r. Tak istotna zmiana płacy minimalnej spowodowała w przedsiębiorstwie konieczność poniesienia kosztów i uregulowania wynagrodzeń w Spółce.

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujące ceny:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
WODA
Grupa 1 gospodarstwa domowe (wodomierz główny) cena wody (zł/m3) 5,40 5,44 5,45
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,00 5,00 5,00
Grupa 2 gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny) cena wody (zł/m3) 5,40 5,44 5,45
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,56 3,56 3,56
Grupa 3 gospodarstwa domowe (przeciętna norma zużycia wody) cena wody (zł/m3) 5,40 5,44 5,45
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,00 3,00 3,00
Grupa 4

pozostali odbiorcy (wodomierz główny)

cena wody (zł/m3) 5,45 5,49 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,00 5,00 5,00
Grupa 5

pozostali odbiorcy w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)

cena wody (zł/m3) 5,45 5,49 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,56 3,56 3,56
Grupa 6

pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)

cena wody (zł/m3) 5,45 5,49 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,00 3,00 3,00
Grupa 7

gmina (p.poż)

cena wody (zł/m3) 5,48 5,52 5,53
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 10,20 10,20 10,20
ŚCIEKI
Grupa 1 gospodarstwa domowe (wodomierz główny) cena ścieki (zł/m3) 7,87 7,93 7,94
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,53 5,53 5,53
Grupa 2 gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny) cena ścieki (zł/m3) 7,87 7,93 7,94
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 3

pozostali odbiorcy (wodomierz główny)

cena ścieki (zł/m3) 7,88 7,94 7,95
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,53 5,53 5,53
Grupa 4

pozostali odbiorcy w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)

cena ścieki (zł/m3) 7,89 7,94 7,95
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 5

pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)

cena ścieki  (zł/m3) 7,88 7,94 7,95
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,57 3,57 3,57
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share