II sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – porządek obrad

21 maja o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się II sesja Rady Miasta.

Porządek obrad
II Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
21.05.2024r., godz. 12.00
sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich składów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej do dokonania zmian w statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIV/577/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Jak zapłacić podatek?

W związku z rozpoczynającym się okresem wpłat podatków od nieruchomości i tworzącymi się kolejkami do stanowisk kasowych w…
Total
0
Share