9 miesięcy bez alkoholu – w Skarżysku odbyła się prelekcja na temat zespołu chorobowego dzieci, których matki w ciąży piły alkohol

21 października w Skarżysku-Kamiennej odbyła się prelekcja na temat „FASD – perspektywa medyczna, psychologiczna, terapeutyczna”. Była ona częścią, realizowanej przez gminę od trzech lat, kampanii społecznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali specjaliści z zakresu pomocy społecznej, terapeuci, kuratorzy, lekarze i położne, nauczyciele i wszyscy, którzy na co dzień żyją i pracują z rodzicami i dziećmi ze spektrum FASD.

Prelekcję wygłosiła dr n. med. Małgorzata Klecka, założycielka i Prezes Fundacji Fastryga, a także Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Absolwentka Studiów Doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność: psychiatria dziecięca). Na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Konsultuje rodziny adopcyjne i zastępcze przeżywające trudności w relacjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców. Terapeutka integratywna – w pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie), neurorozwojowe oraz terapię somatyczną (metoda Somatic Experiencing wg. Petera Levine’a). Jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD). Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka (www.ashoka.pl). Psycholog, pedagog, terapeuta SI, edukator i terapeuta w zakresie FASD, posiadająca wieloletnie doświadczenie pracy z rodzinami zastępczymi oraz adopcyjnymi.

Spotkanie sfinansowane zostało z pieniędzy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.

FAS (Fetal Alcohol Syndrome)- jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

Coraz częściej używa się określenia FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)- spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych, jako terminu parasolowego, opisującego w sposób praktyczny różnorodne zaburzenia związane z płodową ekspozycją na alkohol, obejmującego wiele dysfunkcji fizycznych oraz zaburzeń w rozwoju poznawczym, uczeniu się i zachowaniu.

Dlaczego takie kampanie są ważne? Ponieważ, jak wynika z badań:

  • pomimo szeroko zakrojonej, 10-letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obserwuje się wzrost spożycia alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym;
  • ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę, o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży;
  • alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu o OUN oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu;
  • FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) JEST NIEULECZALNYM, NIEGENETYCZNYM ZESPOŁEM CHOROBOWYM mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
  • 1 na 50 dzieci w Polsce w wieku 7-9 lat ma zdiagnozowane FASD (wg badań PARPA);
  • DZIECI Z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) ŻYJĄ WOKÓŁ NAS;
  • WCIĄŻ RODZĄ SIĘ KOLEJNE…
  • …TYLKO CAŁKOWITA ABSTYNENCJA OD ALKOHOLU JEST GWARANCJĄ.

Innymi elementami kampanii są plakaty „9 miesięcy bez alkoholu”, zachęcające do zachowania abstynencji w czasie ciąży, które we wrześniu pojawiły się na słupach ogłoszeniowych w mieście, a także materiały informacyjne, które trafiły do instytucji pomocowych.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share