Postaw na Skarżysko
Bet on Skarżysko

SKARŻYSKO-KAMIENNA – MIEJSCE DOBRE DLA INWESTYCJI

Skarżysko-Kamienna to nowocześnie zarządzane miasto z tradycjami przemysłowymi i dobrymi perspektywami rozwojowymi, położone w województwie świętokrzyskim. Nowoczesny kompleks dróg ekspresowych przechodzących przez nasze miasto, zmodernizowana linia kolejowa wzbogacona najnowszymi typami pociągów pasażerskich i tranzytowych, zapewniają szybki kontakt z klientami oraz daje możliwości rozwoju firm. Miasto ma także dobry dostęp do portów lotniczych: Warszawa – 140 km, Kraków – 160 km, Łódź – 140 km, Radom – 50 km.

Przedsiębiorcy i inwestorzy mogą znaleźć w naszym mieście dopasowany do potrzeb i strategii rozwoju firmy teren inwestycyjny, halę produkcyjną, czy przestrzeń biurową. Mogą także ulokować swoją działalność w stworzonych na terenie miasta inkubatorach.

Kompleksową obsługą inwestorów, zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału w Skarżysku-Kamiennej, zajmuje się doświadczony zespół Centrum Obsługi Inwestora.

Przedsiębiorcy i inwestorzy zainteresowani rozpoczęciem inwestycji początkowej lub tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, mogą skorzystać z pomocy regionalnej w postaci pięcioletniego zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości.

Jako jedni z nielicznych posiadamy umowę o współpracy z Targami Kielce S.A., która umożliwia przedsiębiorcom z terenu powiatu skarżyskiego uczestnictwo w wydarzeniach targowych odbywających się w jednym z największych ośrodków wystawienniczych w kraju z bonifikatą 30% na powierzchnie wystawiennicze.

Ogromnym atutem dla inwestorów zewnętrznych, którzy zdecydują się inwestować na terenie Skarżyska-Kamiennej, jest możliwość aplikowania o finansowe wsparcie na rozwój do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, krajowych funduszy oraz tych zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. W tych działaniach każdy potencjalny inwestor również może liczyć na wsparcie ze strony Centrum Obsługi Inwestora.SKARŻYSKO-KAMIENNA – GOOD PLACE FOR INVESTMENT

Skarżysko-Kamienna is a modernly managed city with industrial traditions and good development prospects, located in the Świętokrzyskie Voivodeship. A modern complex of expressways passing through our city, a modernized railway line enriched with the latest types of passenger and transit trains, ensure quick contact with customers and provide opportunities for business development. The city also has good access to the following airports: Warsaw – 140 km, Cracow – 160 km, Łódź – 140 km, Radom – 50 km.

Entrepreneurs and investors can find in our city an investment area, production hall or office space tailored to the needs and development strategy of the company. They can also locate their activities in Incubators established in the city.

The experienced team of the Investor Assistance Center provides comprehensive services for investors interested in investing their capital in Skarżysko-Kamienna.

Entrepreneurs and investors interested in starting the initial investment or creating new jobs related to the initial investment may benefit from regional aid in the form of a five-year exemption from real estate tax.

As one of the few, we have a cooperation agreement with Targi Kielce S.A., which enables entrepreneurs from the Skarżysko poviat to participate in fair events taking place in one of the largest exhibition centers in the country with a 30% discount on exhibition space.

A great advantage for external investors who decide to invest in Skarżysko-Kamienna is the possibility to apply for financial support for development to the Regional Operational Program of the Świętokrzyskie Voivodeship, national funds and those managed directly by the European Commission. In these activities, each potential investor can also count on support from the Investor Assistance Center.