Podmioty odbierające odpady na terenie gminy

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest:

Spółka MS-EKO, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 129 – lok U7,
prowadząca w Skarżysku-Kamiennej Biuro Obsługi dla mieszkańców miasta
przy ul. Legionów 122 D – p. 206.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy mogą odbierać odpady komunalne na terenie miasta są ujęci w Rejestrze Działalności Regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta.