Gen. Bryg. Antoni Heda ps. „Szary”

Generał Brygady Antoni Heda ps. „Szary”
(1916 – 2008)

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymał 12 października 2001 roku.

W czasie II wojny światowej organizował oddział partyzancki Armii Krajowej, który składał się w większości z ochotników ze Skarżyska-Kamiennej. Oddział ten przeprowadził wiele akcji przeciwko okupantowi niemieckiemu, uwalniając wielu więźniów w Starachowicach, Końskich i Kielcach. W planach była likwidacja katowni gestapo w Szkole nr 2 przy szosie Krakowskiej. Tylko rozkaz marszu na pomoc walczącej Warszawie przeszkodził w realizacji przygotowanego w 90% przedsięwzięcia.

W latach 1947 – 1956 przebywał w więzieniu. Kilkakrotnie skazany był na karę śmierci. Od dnia wyjścia na wolność był związany ze Skarżyskiem-Kamienna. Uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie miasta.

Oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, kilkakrotnie Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami bojowymi. Otrzymał również Honorowe Obywatelstwo Iłży, Starachowic, Końskich i Stąporkowa.