Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 12.01.2009

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Floriański”
na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
oraz opracowania ekofizjogarfii
i prognozy oddziaływania
ustaleń w/w planu na środowisko    Na podstawie art.30, art.39, art.40, art.41 oraz art.42 pkt 1 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr199, poz. 1227) w związku z uchwałą Nr XXII/45/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Konarskiego, Żeromskiego, wzdłuż zabudowy wielorodzinnej i terenu Szkoły Muzycznej do ul. Powstańców Warszawy
z a w i a d a m i a m   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Plac Floriański” oraz opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko.
W/w opracowania będą dotyczyły terenów przeznaczonych pod: przestrzeń publiczną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z obiektami towarzyszącymi oraz tereny usług ogólnomiejskich.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentami w w/w sprawie, udostępnionymi do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (pok. 77) oraz składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 11.02.2009r.
Zgodnie z art.40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

bip
 

um

um

mbti um