Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 03.10.2008


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej,
w dniu 02.10.2008r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy ul. Niskiej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przekładki kolidującego uzbrojenia na działkach: 352, 376 (ark 44 obr 10), 145, 152 (ark 42 obr 9) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  9 i 10  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
Starosty Powiatu Skarżyskiego,
Zarządu Dróg Powiatwych,


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um