Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nabór na stanowisko głównego księgowego Muzeum Orła Białego

Muzeum im. Orła Białego poszukuje głównego księgowego - zatrudnienie w wymiarze ½ etatu. Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty aplikacyjne do 30 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Muzeum im. Orła Białego (ul. Słoneczna 90, Skarżysko-Kamienna).

Czytaj więcej...

Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

Gmina Skarżysko-Kamienna od dnia 20.02.2017r. realizuje zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”.

Na ten cel Gmina Skarżysko-Kamienna uzyskała dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie w kwotach:
1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 22.358,70 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 31.941,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Ćwiczenia Renegade – Sarex 17/1

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Skarżyska – Kamienna w dniach 6 – 9 czerwca bierze udział w ogólnopolskich ćwiczeniach Renegade – Sarex 17/1, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

XL sesja Rady Miasta

25 maja w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XL sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00.

Czytaj więcej...

Informacja dla posiadaczy Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny

Informujemy wszystkich posiadaczy Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny, że z dniem 31 maja 2017 roku sklep CASTORAMA z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2 w Skarżysku-Kamiennej kończy udział w projekcie SKDR. W związku z tym z dniem 1 czerwca 2017 przestają obowiązywać 10% zniżki udzielane posiadaczom kart. Dziękujemy Panu Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom Castoramy w Skarżysku-Kamiennej za współpracę oraz za dwuletni udział w projekcie.

 

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie: aspektów prawnych związanych z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej zwraca uwagę na najważniejsze aspekty prawne związane z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny, a co za tym idzie także na odpowiedzialność właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ( w tym w zakresie związanym z eksploatacją tego rodzaju instalacji gazowych. Wynika to z troski o bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych, a w szczególności budynków mieszkalnych, mieszczących się na terenie powiatu skarżyskiego.

Czytaj więcej...

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 maja 2017r. w sprawie: obowiązku przeprowadzania kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej informuje wszystkich właścicieli i zarządców budynków, również budynków jednorodzinnych, że zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, należy co najmniej raz do roku przeprowadzić kontrolę instalacji gazowej (w tym instalacji zasilanych z butli) i przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane z 1994r.).

Czytaj więcej...

Zapraszamy mieszkańców na spotkania w sprawie dotacji na instalacje OZE

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna zaprasza na spotkania informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Spotkania odbędą się: 16 maja 2017r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 przy ul. Książęcej 149 oraz 18 maja 2017r. o godzinie 18.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Spacerowej 31. Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu przyjęć mieszkańców przez prezydenta

 
 
Informujemy, iż przyjęcia interesantów przez Prezydenta Miasta, przypadające na 28 kwietnia 2017 roku, zostały przeniesione na kolejny piątek, 5 maja 2017 roku. Przyjęcia odbędą się od godziny 10.00 do 14.00.

 

bip
 

um

um

mbti um