Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach przypomina, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej...

e-Składka – proste płatności do ZUS

Jeśli prowadzisz firmę, od 1 stycznia 2018 r. będziesz przykazywał wszystkie wpłaty na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym - do końca listopada.

Czytaj więcej...

Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach informuje, że 8 stycznia 2018 roku rozpocznie się I turnus szkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Decyzje w sprawie stypendiów szkolnych

Informujemy, że 15 listopada 2017 od godziny 7.30 do 15.30 w pok. nr 25 na parterze Urzędu Miasta wydawane będą decyzje dotyczące stypendiów szkolnych przyznanych na I półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm,) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: promocja i ochrona zdrowia - tytuł zadania "Paragedon" - festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach przy ul. Hożej 63 lok. 2 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

Czytaj więcej...

Prace nad programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów – komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 14 do 28 września na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzone będzie ochronne szczepienie listów przeciwko wściekliźnie. Apeluje do mieszkańców, by nie dotykali pakietów ze szczepionką, które będą rozrzucane na polach, łąkach i w lasach.

Czytaj więcej...

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um