Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzje w sprawie stypendiów szkolnych

Informujemy, że 15 listopada 2017 od godziny 7.30 do 15.30 w pok. nr 25 na parterze Urzędu Miasta wydawane będą decyzje dotyczące stypendiów szkolnych przyznanych na I półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm,) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: promocja i ochrona zdrowia - tytuł zadania "Paragedon" - festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach przy ul. Hożej 63 lok. 2 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

Czytaj więcej...

Prace nad programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów – komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 14 do 28 września na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzone będzie ochronne szczepienie listów przeciwko wściekliźnie. Apeluje do mieszkańców, by nie dotykali pakietów ze szczepionką, które będą rozrzucane na polach, łąkach i w lasach.

Czytaj więcej...

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna 2017/2018

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 r.
Wyprawka szkolna”
(na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z dnia 26 lipca 2017 roku)
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2017 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2017/2018 obejmie się uczniów:
  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa świętokrzyskiego w sprawie wysokich temperatur oraz burz. Prognozowane są burze z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie grad. Prognozowana temperatura maksymalna w czwartek i piątek ma wynosić od 33 do 36 stopni C, zaś temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 stopni C.

1 sierpnia zawyją syreny

Informujemy, że we wtorek 1 sierpnia o godzinie 17.00 – dla uczczenia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – na terenie powiatu skarżyskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Rekrutacja młodzieży do jednostek OHP

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15 – 18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2017/2018.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um