Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o składaniu pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2017, w terminie do 31 stycznia 2018r.

Czytaj więcej...

5 stycznia 2018 roku Urząd Miasta będzie nieczynny

Informujemy, iż w dniu 5 stycznia 2018 roku Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 384/2017 z 14 grudnia 2017 roku, dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy w Urzędzie Miasta w zamian za przypadające na sobotę, 6 stycznia 2018 roku święto Trzech Króli. Informujemy także o zmianie godzin pracy Urzędu Miasta w dniu 8 stycznia 2018 roku – urząd będzie czynny w godzinach 7.30-15.30.
 
Prosimy o uwzględnienie tych zmian w planowaniu przez Państwa załatwiania spraw w Urzędzie Miasta. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania na rzecz mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej oraz prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Termin składania ofert upływa 12 stycznia o godzinie 17.00.

Czytaj więcej...

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach przypomina, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej...

e-Składka – proste płatności do ZUS

Jeśli prowadzisz firmę, od 1 stycznia 2018 r. będziesz przykazywał wszystkie wpłaty na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym - do końca listopada.

Czytaj więcej...

Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach informuje, że 8 stycznia 2018 roku rozpocznie się I turnus szkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um