Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłosił konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora następujących szkół i przedszkoli: Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sportowa 30 (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza oraz Przedszkole Publiczne Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi) i Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rynek 63.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie decyzji przyznających stypendia szkolne

Referat Edukacji Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że 21 maja 2018 roku od godz. 7.40 do 16.40 będą wydawane decyzje przyznające stypendia szkolne na II półrocze roku szkolnego 2017/2018. Decyzje będą wydawane w pokoju Nr 25 (parter budynku).

Konsultacje w sprawie ograniczania sprzedaży alkoholu

Prezydent Skarżyska-Kamiennej ogłasza konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta. Konsultacje potrwają od 21 maja do 25 maja 2018 roku.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 t.j.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą „PRZYSTAŃ PRZYDWORCOWA - stworzenie i uruchomienie profesjonalnego programu pomocowego z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin pochodzących z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej”.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Miasta

W środę (4 kwietnia) o godzinie 14.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. 

Czytaj więcej...

Komunikat

Informujemy, iż w Wielką Sobotę, czyli 31 marca 2018 roku Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynny.

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 22 marca odbędzie się LI sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w Miejskim Centrum Kultury. Rozpoczną się o godzinie 9.00.

Czytaj więcej...

Informacja

Informujemy, że w czwartek 15 marca 2018 roku ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynna. W sprawach pilnych można zgłaszać się do dowolnych urzędów miast bądź gmin na terenie całego kraju. Natomiast osoby posiadające podpis elektroniczny lub e-puap mogą dokonywać wszelkich operacji na swoim koncie samodzielnie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne w sprawie Rady Seniorów

Prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Opinie będą zbierane od 12 marca do 10 kwietnia.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um