Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Od 19 września do 5 października 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i Przedszkola Publicznego nr 9

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora następujących szkół i przedszkoli:
1. Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23,
- Gimnazjum Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23,
- Przedszkole Publiczne Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spółdzielcza 18.
2. Przedszkola Publicznego Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Paryska 223.

 

Czytaj więcej...

LIV Sesja Rady Miasta

W czwartek, 24 maja o godzinie 13.30 w Urzędzie Miasta Skarżyska odbędzie się LIV sesja Rady Miasta.

Czytaj więcej...

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłosił konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora następujących szkół i przedszkoli: Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sportowa 30 (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza oraz Przedszkole Publiczne Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi) i Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rynek 63.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie decyzji przyznających stypendia szkolne

Referat Edukacji Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że 21 maja 2018 roku od godz. 7.40 do 16.40 będą wydawane decyzje przyznające stypendia szkolne na II półrocze roku szkolnego 2017/2018. Decyzje będą wydawane w pokoju Nr 25 (parter budynku).

Konsultacje w sprawie ograniczania sprzedaży alkoholu

Prezydent Skarżyska-Kamiennej ogłasza konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta. Konsultacje potrwają od 21 maja do 25 maja 2018 roku.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um